Guderup Børnehave
 

Dagtilbud Als Nord

Velkommen til dagtilbuddet Als Nord

Als Nord består af Dagplejen i Als Nord, 5 børnehaver (Kulturbørnehaven, Nordborg Børnehave, Lilleskovens Børnehave, Stevning Børnehus og Nørre-skovens Naturbørnehave, Guderup Børnehave) og 1 integreret enhed, Børne-byen som består af Vuggestue og Børnehave. Dagtilbud Als Nord strækker sig geografisk over Nordborg – Havnbjerg - Stevning og Guderup by.
Fælles for os alle er, at vi arbejder professionelt med udgangspunkt i Dagtil-budsloven.

Vi arbejder alle med de pædagogiske læreplaner og vægter metodefrihed og forskellighed i vores enheder. Vi reflekterer og udvikler vores praksis på mange forskellige måder i område Als Nord. Vi tager udgangspunkt i det vi ved, nemlig at gode relationer og det at være en del af fællesskabet skaber glade børn og et godt selvværd.

Vi arbejder helheds-, og procesorienteret, hvilket betyder, at vi interesserer os for barnet og dets familie. 

Et godt og konstruktivt samarbejde med forældrene understøtter det enkelte barns og udvikling og lyst til at lære og være nysgerrig på livet.