Guderup Børnehave
 

I Guderup Børnehave har vi en mobbepolitik. Vi vil gerne invitere jer forældre til et samarbejde om at forebygge mobning.

Vi ved at det, at blive mobbet eller fravalgt gør ondt og kan sætte sig som dybe spor hos det enkelte menneske.

Vi ønsker at alle børn trives og udvikler sig i Guderup børnehave jf. den pædagogiske læreplan.

At alle børn oplever de er gode nok. Det har vi alle et medansvar for.

Som forældre til et barn i Guderup Børnehave kan du hjælpe os i det forebyggende arbejde ved:

☺ Støt op omkring venskaber – fællesskabet de gode relationer

☺ Ikke give gaver til fødselsdage, men ok med en tegning.

☺ Tal ikke dårligt om andre, når dit barn hører det.

☺ Undlad at skille børn ud ved fødselsdage. Invitere hele gruppen eller hold festen her i 

 børnehaven.

 Ønsker et barn en veninde/ ven med hjem så undlad at, dele invitationerne ud i

  børnehaven.           

 Lige så stor er glæden er for at være inviteret, lige så stor er skuffelsen ved     at blive fravalgt.

☺ Prioriter samværet med andre børns forældre, ved at deltage i de arrangementer, der laves for forældre og børn i årets løb..

En kærlig opvækst med varme, omsorg, rummelighed og accept af, at vi er forskellige, er med til at fremme, det enkelte barns sociale forståelse og blive en bedre kammerat.