Guderup Børnehave
 

Barnets tid i børnehaven

Tiden fra børnene starter i børnehave til de forlader os igen, ser vi som et samlet forløb, hvor vi kigger på hele barnet, hvor vi har mulighed for at stimulere og motivere barnet i dets udvikling i et tæt samarbejde med jer forældre jf. den pædagogiske læreplan.

Vi har 3 stuer, to med små og mellembørn og en stue med de kommende skolebørn.

Barnets bog: Når jeres barn begynder i børnehaven, vil vi gerne have, at I medbringer et ringbind med billeder hjemmefra og evt. andet som fortæller lidt om barnets dagligdag, før det begyndte her hos os.

Billeder af familiemedlemmer, kæledyr mm. Vi fortsætter så bogen i børnehaven i samarbejde med jer forældre. Der kommer tegninger, fotos fra oplevelser mm. i den. Bogen bliver så bindeled og udgangspunkt for mange gode snakke med børnene. I børnehaven oplever vi, at børnene er glade for deres bog. De tager den ofte frem og viser den til andre børn og voksne.

De ældste børn 5 -6 år: For at lette overgangen fra børnehave til SFO og skole er der i samarbejde med de øvrige dagtilbud og skolen i Distrikt syd udarbejdet en pjece om overgangen, som uddeles når den tid kommer. Pjecen indeholder en oversigt over møder, indskrivning til skole og andre relevante oplysninger.

Det sidste år børnene er i børnehave, har vi nogle specielle arrangementer for dem, så de oplever, at de nu er en gruppe, som skal af sted sammen, og at der kræves noget mere af dem.

Mål for de ældste børn, inden de forlader børnehaven:

● Være selvhjulpne - fx klare toiletbesøg, tørre næsen, tage tøj på, hælde mælk op.

● Kunne bruge sproget i forbindelse med konflikter, kunne gøre sig forståelig.

● Kunne koncentrere sig i rimelig tid – fx et kapitel i en bog.

● Kunne modtage en kollektiv besked.

● Kunne vente på tur.

● Kunne omgås andre, sociale hensyn.

● Kunne lege

● Kunne udtrykke følelser.

● Kunne skrive og genkende sit eget navn.

Portfolio som bl.a. omhandler de overnævnte punkter, bliver udarbejdet og gennemgået med forældrene der skriver under på, at de er bekendte med de oplysninger der videregives til skolen.

At nå dertil er forældrenes og pædagogernes ansvar. Samarbejde er en vigtig forudsætning jf. pædagogisk læreplan.