Guderup Børnehave
 

Forventninger til et godt samarbejde

 I Guderup Børnehave ønsker vi et godt samarbejde med vores forældre omkring deres børn, så vi sammen kan støtte børnene i deres udvikling og få dem til at vokse og trives.

Vi ønsker at børn og voksne trives  - Vi har fokus på at forebygge stress.

Det forudsætter:

  1. God information begge veje
  2. At I husker at sige goddag og farvel til en voksen
  3. Giver besked ved sygdom
  4. Giver besked hvis en anden må hente barnet
  5. Deltager i de aktiviteter børnehaven laver for forældre og børn
  • Sommerfest
  • Arbejdslørdag
  • Forældremøder