Guderup Børnehave
 

Årets gang

Vi har aktiviteter der er bundet op på årets gang og på vores danske traditioner i forbindelse med højtiderne.

Vi er meget ude på legepladsen året rundt. Om vinteren kælker vi på  vores kælkebakke, som bliver en legebakke om sommeren.

Vi følger årstiderne i køkkenhaven, sår afgrøder og passer dem, indtil vi i sensommeren høster og tilbereder frugt og grønt som tilskud til madpakken.

Vi  besøger to gange årligt Nord Als naturskole i Nørreskoven med de ældste børn.

Vi tager på to udflugter en i juni og august, hvor vi bytter børnehave med en anden institution.

Vi kommer på Naturværkstedet og så har vi en fantastisk legeplads som ramme for børnenes leg og udvikling.

Bilag