Guderup Børnehave
 

Pædagogik

Vi er en børnehave, der hele tiden er i udvikling og sætter fagligheden højt.

Vi er en studieinstitution og modtager studerende i 1. og lønnet praktik fra seminariet. Vi modtager Bachelorstuderende.

Vi modtager PAU elever, til pædagogisk assistent-uddannelsen

Vi ønsker kvalificeret feedback i vores samarbejde med jer forældre.

Vi arbejder helhedsorienteret omkring barnet og dets familie.

Det betyder, at vi informerer jer om børnehavens liv og aktiviteter på intranettet.

Vi sætter fokus på vores praksis og tør stille skarpt på os selv.

Gør vi det, vi tror vi gør?

Derfor bytter vi hvert år medarbejder i 14 dage med de andre institutioner i Alsnord.

 

Vi får et professionelt blik på vores parksis fra en fagfælle og ny inspiration ude fra som vores pædagog kommer hjem med.

Vi forventningsafstemmer med jer forældre om vores kommende samarbejde.

Vi følger op med en samtale midtvejs og slutter med en evaluering. Det er vores måde, at sikre os at vi leverer den pædagogiske kvalitet, vi gerne vil kendes for i Guderup børnehave.

 

Bilag
Et godt samarbejde får et godt fodfæste, hvis vi fra starten har afklaret forventningerne til hinanden.