Guderup Børnehave
 

Om Guderup Børnehave

Anerkendelse

I Guderup Børnehave bliver man mødt, set og respekteret som det unikke individ man er. Her er et inkluderende miljø, hvor tillid og tryghed er nøgleord, vi har brug for hinanden.

Nærvær

Vi er opmærksomme på hvad der rør sig hos den enkelte og i gruppen – Vi har fokus på at forebygge stress og sikre den gode trivsel. Vi vil have det sjovt sammen.

Leg & læring

Leg er den mest betydningsfulde aktivitet i førskolealderen – Gennem leg udvikler børn sig, socialt, intellektuelt, følelsesmæssigt og får udviklet deres fantasi og kreativitet. Gennem legen lærer børn, at mestre nye færdigheder. Gennem oplevelser og udfordringer i et socialt fællesskab oplever børnene, at de er en del af et fællesskab.

Udvikling:

Faglig udvikling – Samarbejde internt i huset og med andre institutioner. Nytænkning – helhedsløsninger

Natur og bæredygtighed

Vi vil værne om naturen give børnene en bevidsthed om at vi skal passe på vores jord.

Vi følger årets gang i køkkenhaven, kompostere, sortere affald og kommer på container pladsen.