Guderup Børnehave
Velkommen til Guderup Børnehave og Gæstedagpleje

Vi er en børnehave der er normeret til 60 børn i alderen 2.9 -6 år. Til børnehaven har vi tilknyttet en gæstedagpleje som har egne lokaler og egen legeplads.

I Børnehaven er der 3 basis grupper. To grupper der består af de yngste og mellemgruppen, den sidste gruppe er de kommende skolebørns.

Vi følger årets rytme og Vi bruger aktivt uderummet. Vi arbejder med relationer (RARRT jf. Hjemmesiden), med fællesskabet, i den lille gruppe, hele stuen og selve huset. Vi arbejder med den styrkende læreplan, der tager udgangspunkt i barnets udvikling og som ser legen som værdifuld. Jf. hjemmesiden. Vi møder barnet der, hvor det er i sin udvikling og understøtter barnet i at få gode relationer som er grundlæggende for al udvikling. Det afspejler sig i vores aktiviteter både de børnestyrende, og de aktiviteter, hvor den voksne er rammesættende. Vi producere ikke produkter til at tage med hjem, som bevis for hvad vi har lavet. Men bruger vores kreativiteter til at underbygge legen, historien, sproget, samværet og det vi i en aktuel periode har fokus og som børnene er optaget af.

 Vi har fokus på at være en modpol til en ofte stresset hverdag, mange børn lever I. Vi forsøger at tilrette vores dag efter de givne vilkår. Aktuelt er det Covid-19 der er med til at sætte dagsorden. Vi har et forpligtende forældresamarbejde.


Overskrift